Litigis Advocatuur

Max Vermeij

Foto: Vincent van Kleef

Max Vermeij

Als ervaren strafrechtadvocaat heeft Max Vermeij zich bekwaamd in het bieden van effectieve en persoonlijke juridische bijstand aan cliënten die geconfronteerd worden met strafrechtelijke beschuldigingen. Met een diepgaand begrip van het strafrechtelijk systeem en de nuances van het strafrecht, is Litigis Advocatuur in staat om u in een breed scala aan strafzaken te verdedigen, van drugsdelicten en levensdelicten, tot economische misdrijven.

Max is tevens afgestudeerd (in 1990) in de Culturele antropologie/Niet-Westerse sociologie. Door die studie heeft hij het vermogen ontwikkeld om zich te verplaatsen in andere culturen en opvattingen. Dat zorgt ervoor dat hij in de zaken die hij behandelt nooit de menselijke maat uit het oog verliest.

Fraudezaken en fiscaal strafrecht

Door zijn fiscale achtergrond weet Max Vermeij ingewikkelde fraudezaken, die doorgaans een fiscale component hebben, als geen ander snel te doorgronden. Dit vermogen om snel tot de kern van het probleem door te dringen zorgt er ook voor dat hij ook in andersoortige zaken kwalitatief hoogwaardige bijstand levert.

 

Strafcassatie en EHRM-zaken

Max Vermeij is gespecialiseerd in cassatieprocedures bij de Hoge Raad, en lid van de Vereniging van Cassatiespecialisten in Strafzaken (VCAS). Tevens voert hij mensenrechtelijke procedures bij – onder meer – het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zijn uitstekende talenkennis komt daarbij goed van pas – hij adviseert en procedeert moeiteloos in het Engels, Frans en Duits. Catalaans beheerst hij op A1-niveau, Pools op A2-niveau.

Uitingsdelicten en demonstratierecht

Max Vermeij heeft zich in de loop der jaren – vanaf de “cartoonrellen” in 2005/2006 en zijn verdediging van de cartoonist “Gregorius Nekschot” – in het bijzonder ingezet voor het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting. Verdachten van de meest uiteenlopende uitingsdelicten (belediging, smaad, laster, groepsbelediging, aanzetten tot haat/discriminatie, opruiing) zijn bij hem aan het juiste adres.

Verbiedt de burgemeester uw demonstratie, of worden er beperkende voorwaarden opgelegd, dan vecht Max Vermeij voor uw demonstratierecht bij de bestuursrechter. Meestal is daar haast bij, en dan is het aanvragen van een “voorlopige voorziening” aangewezen. Maar ook in de connexe bodemzaak kan Max Vermeij u bijstaan, tot aan de Raad van State of – indien nodig – het EHRM.

Politiezaken

Max Vermeij behoort tot het selecte gezelschap van strafrechtadvocaten die op de lijst van de nationale politie staan om rechtsbijstand te leveren aan politiefunctionarissen die zelf verdachte zijn geworden in een strafrechtelijk onderzoek. Daarbij kan het gaan om  geweldsaanwending bij (bijvoorbeeld) een aanhouding. Ook het raadplegen van politiesystemen voor (volgens de werkgever) “privédoeleinden” kan tot een strafzaak leiden.

Daarnaast kan een politiefunctionaris met het bestuursrecht te maken krijgen. Ook in het politietuchtrecht (disciplinaire procedures inzake plichtsverzuim) weet Max de juiste weg.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Ook als u verdachte bent (of bent geweest) in een strafzaak, is het mogelijk om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen – en te krijgen! 

Heeft de screeningsautoriteit Justis u meegedeeld dat zij voornemens zijn om u geen VOG te geven? Max Vermeij kan u bijstaan bij het opstellen van een zienswijze, of in de daaropvolgende bestuursrechtelijke procedure (bezwaar en beroep).

Lidmaatschappen

Max is lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en de European Criminal Bar Association (ECBA).

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat Max Vermeij geregistreerd als strafrechtspecialist (in o.a. algemeen commuun strafrecht, financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, internationaal strafrecht en milieustrafrecht), en cassatiespecialist (strafrecht). Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bij de Raad voor Rechtsbijstand staat Max Vermeij geregistreerd voor de specialisaties strafrecht, strafpiket, en slachtofferzaken.